Rss

Sosiaalinen Sirkus

Yksi SirkusUnionin erityisosaamisalueista on sosiaalinen sirkus: taiteen tuottaminen kaikille ja taiteen soveltava käyttö. Sosiaalinen sirkus toimii työkaluna erilaisissa soveltavan taiteen projekteissa.

Toimintamalli alkoi kehittyä vuonna 2010 kun SirkusUnionia pyydettiin tuottamaan sirkusesitys näkövammaisille lapsille. Esitystä varten toteutettiin puolen vuoden pilottiajanjakso, jonka aikana tutustuttiin näkövammaisiin lapsiin, heidän maailmakuvaansa ja heidän tapoihin kokea ympäristöä. Esityksen rinnalle syntyi uudenlainen toimintamalli sekä työpajatoimintaa näkövammaisille lapsille ja heidän perheilleen. Vuonna 2011 tuotettiin yhteisöteos ”Miltä musta tuntuu”.

Myöhemmin sosiaalisen sirkuksen toiminta SirkusUnionissa on laajentunut mm. Autismi ja Adhd -yhdistyksen kanssa tehdyn yhteistyön myötä, ja nykyisin toiminnassa on mukana myös Killin kehitysvammaisten lasten tuki ry. Kulttuurin sosiaalista saavutettavuutta SirkusUnioni tukee mm. Turun Kaupungin vapaa-aikatoimialan kanssa yhteistyössä toteutettavissa lähiösirkuksissa, joissa sirkus viedään työpajojen ja esitysten muodossa keskustan ulkopuolisille alueille kaupungin tukemana.

Vuonna 2016 SirkusUnionille myönnettiin 20 000€ apuraha sosiaalisen sirkuksen tuotantoihin.