Rss

7-9v sirkuslajit

7-9v. sirkuslajit / lajikohtaiset tunnit

 • Oppilaalla on mahdollisuus valita kaikkia sirkuslajeja läpiluotaavien tuntien lisäksi myös lajikohtaisia tunteja jongleerauksesta, tasapainoilusta ja ilma-akrobatiasta sekä trampoliinista.
 • Taikuuden opetus voi alkaa
 • Harjoitellaan hienomotoriikkaa, sorminäppäryyttä, voimaa ja fysiikkaa
 • Kehon linjauksiin ja asentoihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota, taataan turvallinen ja tavoitteellinen opetus.
 • Pari/ryhmä akrobatia alkaa (oman kehon painon lisäksi harjoitellaan kavereiden nostamista, kannattamista yms. liikkeitä)
 • Ryhmän jakaminen ja pienryhmätyöskentelyn harjoittelu alkaa
 • Tehdään ryhmäyttämisen harjoituksia yhä selkeämmin ja tavoitteellisemmin
 • Harjoittelussa ovat yhä selkeämmin ja tavoitteellisemmin mukana ilmaisulliset aspektit (ilmeet/ tunteet/ fysiikka)
 • Harjoitukset 2-3krt/vko
 • Harjoittelun tukena sirkusharjoittelua tukevat tunnit (koreografia, tanssi, luovaliike, ilmaisu, teatteri)
 • Oppilas voi osallistua koulun intensiivikursseille / leireille.
 • Opetuksen pääpainoalueena yhä lattia-akrobatia

 

Tavoitteet: Oppilas osaa turvallisesti ja itsenäisesti harjoitella eri sirkuslajeja. Oppilaat osaavat rakentaa yhteisiä toimintoja ja esityksiä ryhmässä Oppilas tiedostaa itsensä osana ryhmää ja sen toimintaa. Oppilas tietää ja tunnistaa omat vahvuutensa sirkuslajeissa. Oma lempilaji / väline hahmottuu.