Rss

5-6v sirkuslajit

5-6v. sirkuslajit   – Sirkuskoulun opetus tapahtuu yhä selkeämmin sirkustekniikoiden kautta

– Tässä ikäryhmässä opitaan mallista oppimalla ja harjoitellaan miten miten kehon eri osat toimimat

– Voima- ja liikkuvuusharjoittelun alkeita on yhä selkeämmin mukana harjoittelussa Myös aiemmissa ikäryhmissä harjoitellaan voimaa ja liikkuvuutta, mutta tässä vaiheessa ne tulevat mukaan omana osuutenaan esimerkiksi harjoituksen lopussa.

– Sirkuslajit eriytyvät yhä selkeämmin ja tunnit jaetaan teemoittain sirkuslajin mukaan. Eri sirkuslajeihin tutustutaan syvemmin.

– Tekniikoiden eriytys alkaa; esimerkiksi kärrynpyörät, kuperkeikat, päälläseisonnat, käsilläseisonta.

– Valmennukselliset sarjat alkava ja sirkustekniikoita harjoitellaan pilkkomalla pienempiin osiin ja alkutekijöihin.

– Opitaan sirkusnumeron tekemisen vaiheet ja rakenne.

– Harjoitukset pääsääntöisesti 1krt/vko.

– Opetuksen pääpainoalueena yhä lattia-akrobatia, pohjautuen kehon linjauksiin, fysiikkaan ja ketteryyteen.

 

Tavoitteet: Oppilas tietää ja tunnistaa eri sirkuslajit ja niiden eri genrejä. Oppilaalla on käsitys, miten sirkuksen esitysnumero rakentuu ja mitä se pitää sisällään. Oppilaalla on käsitys sirkuksen eri tyylilajeista (klowni, jännitys, adagio, ryhmä, perinteinen…)Oppilas osaa ohjattuna harjoitella eri sirkuslajien tekniikoita turvallisesti ja fysiikkaa edistäen.